NGÀNH ĐÀO TẠO

#

Ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

1

KẾ TOÁN:

 • Kế toán - Kiểm toán
 • Kế toán Nhà hàng - Khánh sạn

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa;

Tổ hợp A04: Toán, Lý, Địa lý;     

Tổ hợp A08: Toán, Sử, Giáo dục công dân;

Tổ hợp A09: Toán, Địa, Giáo dục công dân;

7340301

2

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG:

 • Ngân hàng thương mại
 • Tài chính doanh nghiệp

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa;

Tổ hợp A04: Toán, Lý, Địa lý;     

Tổ hợp A08: Toán, Sử, Giáo dục công dân;

Tổ hợp A09: Toán, Địa, Giáo dục công dân;

7340201

3

QUẢN TRỊ KINH DOANH:

 • Quản trị kinh doanh tổng hợp
 • Quản trị kinh doanh bất động sản
 • Quản trị Marketing

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa;

Tổ hợp A04: Toán, Lý, Địa lý;     

Tổ hợp A08: Toán, Sử, Giáo dục công dân;

Tổ hợp A09: Toán, Địa, Giáo dục công dân;

7340101

4

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

 • Truyền thông Mạng máy tính
 • Công nghệ phần mềm
 • Hệ thống thông tin quản lý

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa;      

Tổ hợp A10: Toán, Lý, Giáo dục công dân;   

Tổ hợp A10: Toán, Lý, Giáo dục công dân;   

Tổ hợp A11: Toán, Hóa, Giáo dục công dân;     

7480201

5

NGÔN NGỮ ANH:

 • Tiếng Anh thương mại và du lịch
 • Tiếng Anh giảng dạy

Tổ hợp D01: Văn, Toán, Tiếng Anh;

Tổ hợp D14: Văn, Sử, Tiếng Anh;

Tổ hợp D66: Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh;

Tổ hợp D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh;

7220201

6

DU LỊCH:

 • Hướng dẫn du lịch và lữ hành
 • Du lịch - Khách sạn quốc tế
 • Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lý;

Tổ hợp D01: Văn, Toán, Tiếng Anh;  

Tổ hợp C19: Văn, Sử, Giáo dục công dân;

Tổ hợp C20: Văn, Địa, Giáo dục công dân;

7810101

7

LUẬT:

 • Luật Quốc tế và Ngoại thương
 • Luật Hình sự và Tội phạm học
 • Luật kinh tế - dân sự
 • Pháp chế - Hành chính - Văn thư

Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lý;

Tổ hợp D01: Văn, Toán, Tiếng Anh;  

Tổ hợp C19: Văn, Sử, Giáo dục công dân;

Tổ hợp C20: Văn, Địa, Giáo dục công dân;

7380101

 8

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC:

 • Nhật Bản học
 • Trung Quốc học
 • Hàn Quốc học

Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lý;

Tổ hợp D01: Văn, Toán, Tiếng Anh;  

Tổ hợp C19: Văn, Sử, Giáo dục công dân;

Tổ hợp C20: Văn, Địa, Giáo dục công dân;

7310608
 

HÌNH ẢNH POU

 

...

...

 

 

ĐỐI TÁC CỦA POU

...